14 October 2015

Bonaire activist informs Netherlands of violation of the constitutional wishes of the people of Bonaire and St Eustatius

(Translation  by OTR
original Dutch below)

Image result for James FiniesTo:


The Lieutenant Governor of Public Body Bonaire Executive Council of Public Body Bonaire Island Council of the Public Body Bonaire Mr Ronald Plasterk, Minister of the Interior and Kingdom Relations
Members of the Standing Committee members of Standing Committee of the 1st and 2nd Chambers

Kralendijk, October 12, 2015

Dear Directors:

In connection with the evaluation of the new state structure, five years later, on October 10, 2015 and the official report released today October 12, 2015, we invite your attention to the following:

October 10, 2010 the country Netherlands Antilles was dissolved and the autonomous countries Curacao and St. Maarten emerged joining Aruba which already had autonomous status. As a result, the islands of Saba, St Eustatius and Bonaire, (known as the BES islands) were (partially) integrated into the Dutch state under Article 134.


In Bonaire and St Eustatius, various groups have continuously protested against this illegal annexation of both islands. St Eustatius is going so far have brought this matter recently to the Decolonization Committee of the United Nations and the reasons:

Netherlands has not complied with resolutions 1514, 1541 and 2625, and the Charter of the United Nations, since 1954 and the dismantling of the former Netherlands Antilles with the consequences that these islands were wrongly removed from the U.N. list of Non-Self-Governing- Territories. 

The Netherlands has not adhered to the constitutional wishes of the people of Bonaire and St Eustatius, and have thus made them miserable.

The Netherlands continues its position as a (former ?) colonizing power perpetuating abuse, violating fundamental human rights and interfering unduly with the local political process.

This brings the legality of the (five-year) assessment into question, and we do not accept the official document which placed the islands on the illegal trajectory of the dismantling of the Netherlands Antilles, and the illegal incorporation of the BES islands into the Dutch state. This process has no legal basis for the future development of the peoples of the BES islands. This structure of (partial) integration  into the Dutch state under article 134 was never a free and conscious choice of our people.

Hoping to have sufficiently informed, I remain,

With kind regards,
James Finies 
Kaya Mamore 3, Bonaire

(Original Dutch) 

Aan:

De Gezaghebber van Openbaar Lichaam Bonaire Bestuurscollege van Openbaar Lichaam Bonaire Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire Mr Ronald Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Leden van de Vaste Commissie Leden van Vaste Commissie van de 1ste en 2de Kamer

Kralendijk, 12 oktober 2015

Geachte Bestuurders,

In verband met de evaluatie van de nieuwe staatstructuur, vijf jaar later op 10 oktober 2015 en welk raport vandaag 12 oktober 2015 oficieel is overhandigd aan de opdrachtgevers verzoeken wij Uw aandacht voor het volgende:

10 oktober 2010 is het land Nederlandse Antillen opgeheven en de outonome landen Aruba, Curacao en St Maarten als gevolg en de eilanden Saba, St Eustatius en Bonaire, bekend als de BES eilanden geintegreerd in het Nederlands staatsbestel onder artikel 134. 

Op Bonaire en St Eustatius hebben diverse groeperingen continu geprotesteerd tegen deze illegale inlijving van beide eilanden. St Eustatius is zelfs zover dat ze kort geleden deze zaak hebben voorgelegd aan de Dekolonisatie Comite bij de Verenigde Naties en met redenen:

Nederland heeft niet voldaan aan de resoluties 1514, 1541 en 2625 van het Handvest van de Verenigde Naties sinds 1954 en bij de ontmanteling van de voormalige Nederlandse Antillen met de gevolgen dat deze eilanden ten onrechte verwijderd zijn van de lijst van Non-Self-Governing-Territories.

Nederland heeft geen juiste inhoud gegeven aan de constitutionele wensen van de bevolkingen van Bonaire en St Eustatius en hebben hun hierdoor diep ongelukkig gemaakt.

Nederland blijft haar positie als (voormalige) koloniserende macht misbruiken en schend fundamentele mensenrechten en bemoei op onrechtmatige wijze met de lokale politieke process.

Hierdoor is de legaliteit van de evaluatie te betwisten en accepteren wij niet als officiele document voor de ilegale traject van het ontmanteling van de Nederlandse Antillen en het ilegaal inlijven van de BES eilanden in het Nederlands staatsbestel en zal geen basis kunnen zijn voor het verder voortslepen op in of andere wijze van de ongelukkige volkeren van de BES eilanden en in ons geval specifiek Bonaire in deze struktuur, geintegreerd in het Nederlands staatsbestel onder artikel 134 dat nooit een vrij en bewuste keuze was van ons volk.

Hopende u voldoende te hebben geinformeerd, verblijf ik,

Met vriendelijk groet,
James Finies, Kaya Mamore 3, Bonaire